På avdelningarna

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation tränar vi genom samspel och dialog samt med sagor, sånger, rytmer, rim, ramsor och såklart i leken. Sång och musik är en del av vår verksamhet. Genom musiken får barnen uppleva med alla sinnen och stärker då sitt språk, sin uttrycksförmåga och sin självkänsla. På flera av våra berg arbetar vi med handtecken som stöd till det talade språket (TAKK). Det gör det lättare för barnen att följa med i det som sägs.

Matematik

Vi för in matematik i allt vi gör på dagarna på ett naturligt sätt. Vi lär till exempel barnen de matematiska grunderna genom att mäta, väga, sortera och arbeta med olika former och mönster samt att förstå begrepp som stor-liten, fram-bak och före-efter.

Naturvetenskap och teknik

Barnen lär sig naturvetenskap och teknik genom enkla experiment med luft, vatten och ljud.Genom att till exempel vara delaktiga i sopsorteringen blir de engagerade i sin miljö och utvecklar en förståelse för omvärlden och sin delaktighet i naturens kretslopp.

Digitala verktyg har en självklar plats i vår verksamhet och används av både barn och pedagoger i många sammanhang som i lärandet, till dokumentation, till kommunikation och till att söka information.

Motorik

Motoriken tränar vi hela tiden i leken och i aktiviteter både inne och ute. På vår stora härliga gård använder barnen hela kroppen och stärker sin kroppsuppfattning. Barnen leker, lär, upptäcker och utforska och de har rymliga ytor att hoppa, springa och klättra på.

Normer och värden

Vi vill ha roligt ihop och vi vill utvecklas tillsammans! Vi lär barnen allas lika värde oavsett olikheter genom att respektera, hjälpa och lyssna på varandra.

Vi arbetar aktivt och medvetet efter förskolans läroplan. På Skolverkets webbplats kan du ladda ner och läsa läroplanen.