Barnets utveckling

På Veingegatans förskola får ditt barn möjligheten att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. 

Vi pedagoger ser och möter ditt barn som just den unika individ hon eller han är och vi ser dagligen det kompetenta barnet, ett barn som förstår och klarar av mycket. Vi uppmuntrar barnen att försöka själv och att hjälpa varandra. Förskolans lärmiljö präglas av glädje, trygghet och en nyfikenhet för det livslånga lärandet.